I Helsingfors har vi många minnesplatser och minnesmärken med anknytningar till kriget 1918.

Sandhamn

Sveaborg

Stora Mjölö

Gamla kyrkoparken

Tallbacken

Djurgården

Södra Haga

Sandudds begravningsplats

Norra Haga

Elisabetsskvären

Malms begravningsplats

Boställskogen

Observatorieberget

Majstad